Rady a nápady

Rady a nápady do kúpeľne

PLÁNOVANIE KÚPEĽNE

Pri plánovaní kúpeľne berte do úvahy počet členov domácnosti a charakter kúpeľne. V závislosti od priestoru, ktorý chcete kúpeľni vyčleniť, môžete mať z tejto miestnosti nielen zónu očisty, ale aj miesto príjemnej relaxácie.

Veľkosť kúpeľne môžete ovplyvniť hlavne pri výstavbe nového rodinného domu, v prípade rekonštrukcie domu, alebo bytu je nevyhnutné pracovať s existujúcou dispozíciou kúpeľne (ak ju nie je možné upraviť). Vtedy je potrebné vyťažiť z priestoru maximum funkčným usporiadaním zariaďovacích predmetov a zároveň rešpektovaním dispozičných zásad.

Tieto súvislosti berieme do úvahy a kúpeľňu navrhneme na mieru.

NÁVRH KÚPEĽNE

Návrh nie je len spracovanie podkladov v počítači. Skôr než ku nej pristúpime, na spoločnom stretnutí si pozorne vypočujeme Vaše požiadavky a predstavy, prekonzultujeme postupne celý priestor kúpeľne od výberu zariaďovacích predmetov až po obklady a dlažby.

Na stretnutie je potrebné priniesť pôdorys miestnosti. Pokiaľ ho nemáte k dispozícii, zameranie priestoru môžete urobiť aj sami – stačí odmerať vzdialenosti, zakresliť umiestnenie okien, dverí, radiátorov, prívodu vody, odpadov, elektriny. Odmerajte aj výšku miestnosti. Dĺžka protiľahlých stien by sa mala zhodovať, čo býva častým nedostatkom hlavne pri rekonštrukciách kúpeľní.

Ak máte konkrétnu predstavu o jednotlivých predmetoch a vybranú sériu kúpeľňových obkladov, tieto do návrhu zapracujeme. Ak tento výber ponecháte na nás, pripravíme pre Vás návrh, ktorý bude zhmotnením Vašich predstáv o budúcej kúpeľni, tak, ako ste nám ich na stretnutí predostreli.

OBJEDNANIE TOVARU

Keď je návrh definitívne pripravený, skontrolujte ešte raz konštrukčný plán kúpeľne s realitou v zmysle zásady „dvakrát meraj a raz rež“, aby ste sa vyhli rozmerovým disproporciám. Je potrebné si uvedomiť, že pri navrhovaní množstiev obkladov rátame s rezervou cca 10 -15% v zaokrúhlení na balíky (platí najmä pri metrovom tovare). Na túto skutočnosť budete upozornení, záväznou objednávkou vyjadríte s ňou svoj súhlas.

Na stretnutie je potrebné priniesť pôdorys miestnosti. Pokiaľ ho nemáte k dispozícii, zameranie priestoru môžete urobiť aj sami – stačí odmerať vzdialenosti, zakresliť umiestnenie okien, dverí, radiátorov, prívodu vody, odpadov, elektriny. Odmerajte aj výšku miestnosti. Dĺžka protiľahlých stien by sa mala zhodovať, čo býva častým nedostatkom hlavne pri rekonštrukciách kúpeľní.

REALIZÁCIA KÚPEĽNE – POKLÁDKA OBKLADOV A DLAŽIEB

Obklad a dlažbu je potrebné skontrolovať pred samotnou pokládkou. Balíky toho istého obkladu musia pochádzať z rovnakej výrobnej šarže (označenie na balíku – zhoda odtieňa a rozmeru). Presvedčte sa, že je zakúpený obklad v poriadku a nevykazuje rozmerové alebo odtieňové rozdiely. Nalepený materiál nie je možné vrátiť späť výrobcovi.

Ak dlažba vykazuje prirodzené kolísanie farebnosti, je potrebné pomiešať jednotlivé balíky alebo pri pokládke otočiť nasledujúci kus dlažby o 90 stupňov, tak dosiahnete prirodzený vzhľad podlahy.

Vizuálny návrh kúpeľne je vypracovaný v ideálnom priestore, kde všetky rozmery sedia. Ak rozmery, ktoré ste uviedli pri návrhu kúpeľne, nie sú zhodné so skutočnými rozmermi, plán nebude úplne smerodajný. Obkladač by si mal obklad rozložiť na celú šírku, resp. dĺžku miestnosti, aby ste sa vyhli dorezom, ktoré môžu narušiť finálny vzhľad kúpeľne.

Nezabúdajte, že farba škárovacej hmoty môže umocniť celkový dojem z obkladu, ale môže ho aj pokaziť. Preto jej výberu venujte dostatočnú pozornosť ešte v kúpeľňovom štúdiu. Po zatuhnutí škárovacej hmoty je potrebné umyť obklad čistou vodou. V prípade ponechania cementových zvyškov na obklade, alebo nedostatočného očistenia, použite prípravky na to určené, aby nedošlo k porušeniu povrchovej úpravy obkladu.

REALIZÁCIA KÚPEĽNE – INŠTALÁCIA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV

Všetky inštalované zariaďovacie predmety - vaňa, umývadlo, toaleta, bidet, batérie či sprchovací kút majú pribalené montážne návody. Tie je potrebné preštudovať pred začatím realizácie, pretože požadované parametre prívodu vody, odpadov je potrebné dodržať, aby sa nemusel pre prípadnú chybu odstraňovať už položený obklad. Sprchovací kút, priestor okolo vane zaizoluje tekutou hydroizoláciou spolu s hydroizolačnou páskou ešte pred pokládkou.

Po montáži jednotlivých predmetov je potrebné určité spoje – napr. umývadlo a obklad, kúty v sprchovacom kúte, vaňa a obklad – silikónovať. I keď sa tento proces zdá byť jednoduchý, vyžaduje manuálnu zručnosť, preto túto finálnu úpravu ponechajte na odborníkov.

ÚDRŽBA KÚPEĽNE

Tak ako každý priestor, ktorý má dlho slúžiť svojmu účelu vyžaduje pravidelnú starostlivosť a údržbu.

Pravidelným čistením povrchu batérií dosiahnete ich dlhodobý žiarivý vzhľad. Na ich údržbu používajte len prostriedky doporučené výrobcami. Pomôžu Vám odstrániť vodný kameň. Nevynechajte ani perlátory, v ktorých sa môže usadzovať prípadné nečistoty z vodovodného potrubia.

2023 © vaserman, s.r.o. | Ochrana údajov
Rady a nápady do kúpeľne